Inschrijven


Inschrijven Nederlandse teams
U kunt uw team opgeven bij de wedstrijdcommissaris van uw roeivereniging. Deze zal uw team vervolgens inschrijven bij de KNRB.

Inschrijven voor de wedstrijd is mogelijk tot 6 september 2017 - 20.00 uur.
Het inschrijfgeld dient contact te worden voldaan bij het afhalen van de rugnummers.

Na afloop van de wedstrijd is er een buffet à Euro 15,- per persoon. Deelname aan het buffet is alleen mogelijk indien u zich voor 4 september aanmeldt via info@ijsselregatta.nl.

Inschrijven Duitse teams

Zie info Deutsche Rudervereine op homepage.

Inschrijven Daventria-teams
Opgeven voor de IJsselregatta kan door te mailen naar de wedstrijdcommissaris van Daventria via wedstrijd@daventria.com. Deze schrijft jouw ploeg vervolgens in bij de KNRB. Zorg ervoor dat je alle namen van de roeiers en stuur naar de wedstrijdcommissaris mailt plus het wedstrijdveld, de 1ste bootvoorkeur en de 2e bootvoorkeur. Alleen volledige teams en een stuur, die IJsselbevoegdheid sturen heeft, komen in aanmerking voor een boot!

Het is een wedstrijd, dus zorg ervoor dat je een 'schone sportverklaring' hebt. Deze is bij de wedstrijdcommissie te krijgen.

Inschrijven voor de wedstrijd is mogelijk op 11 juli 2017. Hierna zal de botentoewijzing plaatsvinden door de wedstrijdcommissie. Als er op 11 juli meerdere ploegen dezelfde bootvoorkeur hebben, wordt er door de wedstrijdcommissie bepaald welke ploeg de boot toegewezen krijgt. Zie voor de regels die hiervoor gelden ook http://www.daventria.com/wedstrijdroeien-bij-daventria. Ploegen die zich na 11 juli opgeven, hebben alleen recht op de boten die nog niet vergeven zijn.
Van Daventria-teams die meedoen aan de wedstrijd verwachten wij ook dat ze meehelpen met het opzetten of naderhand opruimen van het feestterrein. Welke taak je toebedeeld krijgt hoor je na de botentoewijzing.

Inschrijfgeld

Per boottype gelden de volgende inschrijfgelden:

2-en  € 20,-
4-en  € 40,-
8-en  € 60,-
Borg rugnummers € 10,-