Inschrijven


Inschrijven Nederlandse teams
U kunt uw team opgeven bij de wedstrijdcommissaris van uw roeivereniging. Deze zal uw team vervolgens inschrijven bij de KNRB.

Inschrijven voor de wedstrijd is mogelijk tot 2 september 2022 - 16.00 uur.
Voor het betalen van de inschrijfgelden zie de informatie op de KNRB website.

Borg rugnummers € 10,-

Inschrijven Duitse teams

Zie info Deutsche Rudervereine op homepage.

Inschrijven Daventria-teams
Opgeven voor de IJsselregatta kan door te mailen naar de wedstrijdcommissaris van Daventria via wedstrijd@daventria.com. Deze schrijft jouw ploeg vervolgens in bij de KNRB. Zorg ervoor dat je alle namen van de roeiers en stuur naar de wedstrijdcommissaris mailt plus het wedstrijdveld, de 1ste bootvoorkeur en de 2e bootvoorkeur. 

Het is een wedstrijd, dus zorg ervoor dat je een 'schone sportverklaring' hebt. Mochten er roeiers van jullie ploeg zijn die nog geen wedstrijdcontract hebben, geef dat dan ook bij de opgave door. Er wordt dan voor die persoon een wedstrijdcontract gemaakt.

Inschrijven voor de wedstrijd is een maand voor de wedstrijd, dus op 22 augustus 2022. Hierna zal de botentoewijzing plaatsvinden door de wedstrijdcommissie. Als er op 22 augustus meerdere ploegen dezelfde bootvoorkeur hebben, wordt er door de wedstrijdcommissie bepaald welke ploeg de boot toegewezen krijgt. Zie voor de regels die hiervoor gelden ook http://www.daventria.com/wedstrijdroeien-bij-daventria. Ploegen die zich na 12 augustus opgeven, hebben alleen recht op de boten die nog niet vergeven zijn. 

 

Van Daventria-teams die meedoen aan de wedstrijd verwachten wij ook dat ze meehelpen met het opzetten of naderhand opruimen van het feestterrein. Welke taak je toebedeeld krijgt hoor je na de botentoewijzing.