Inschrijven


Inschrijven Nederlandse teams
U kunt uw team opgeven bij de wedstrijdcommissaris van uw roeivereniging. Deze zal uw team vervolgens inschrijven bij de KNRB.

Inschrijven voor de wedstrijd is mogelijk tot 4 september 2022 - 20.00 uur.
Voor het betalen van de inschrijfgelden zie de informatie op de KNRB website.

Borg rugnummers € 10,-

Inschrijven Duitse teams

Zie info Deutsche Rudervereine op homepage.

Inschrijven Daventria-teams
20 augustus zal de botentoewijzing plaatsvinden voor Daventria ploegen. Hierna zullen onze boten ook gebruikt kunnen worden door andere verenigingen. Ploegen die zich na 20 augustus opgeven, hebben alleen recht op de boten die nog niet vergeven zijn.